Catan ialah hasil karya pelukis yang menggunakan media cat air, cat minyak dan cat arkilik sebagai bahan untuk mewarna lukisan. kebanyakkan pelukis melukis gambar yang dipilih diatas kepingan kertas atau dipermukaan kanvas sebagai sebahagian dari media yang digunakan.  Terdapat beberapa aliran catan telah diperkenalkan. antaranya ialah catan aliran realisme, abstrak ekspresionisme, kubisme, surrealisme dan sebagainya.

Dalam menghasilkan sebuah catan yang berkualiti , penerapan element-element dan prinsip seni amat penting. antara element-element yang perlu ada dalam sesebuah karya catan ialah mesej atau maksud yang ingin disampaikan. setiap karya yang dihasilkan oleh pelukis yang mempunyai pendidikan, mereka sering mengaitkan karya mereka dengan isu-isu global yang berlaku disekitar mereka. ramai dalam kalangan mereka menjadikan isu tersebut untuk mengkritik atau memuji apa yang berlaku. 

 


Antara contoh isu yang sering dikaitkan ialah isu politik, sosial, ekonomi, kesenian, identiti kaum dan masyarkat, nasionalism dan sebagainya. element kedua ialah komposisi perletakan 'subjek matter'. Kebanyakkan pelukis melukis berdasarkan "rule of third". dengan adanya pemilihan komposisi begini, catan yang dihasilkan oleh mereka seimbang dari segi perletakkan objek. selain itu juga, element yang perlu ada dalam sesebuah catan ialah penggunaan warna.


Warna memainkan peranan penting dimana ia dapat menarik perhatian penonton untuk melihat karya mereka. kebiasaannya pelukis menggunkan warna panas dan sejuk dalam catan mereka. terdapat segelintir artis juga menggunakan satu unsur warna sahaja. ini bergantung kepada kekuatan mesej yang ingin disampaikan. element seni yang lain seperti texture dan garisan. element ini turut diterapkan dalam semua jenis catan kerana element ini dapat membentuk 'form' sesuatu 'subjek matter' yang dilukis kelihatan seperti realism. Elemen yang terakhir ialah cahaya dan bayang. cahaya dan bayang dapat mempengaruhi 'mood' catan yang dihasilkan. ini kebiasaannya diterapkan didalam catan realism


Cahaya dan bayang juga dapat membentu 'form' sesuatu objek. oleh yang demikian elemen seni penting dalam penghasilan karya catan berkualiti. Melihat kepada aspek prinsip seni pula, pekara yang perlu ada dalam sesebuah catan ialah harmoni, kontra dari aspek warna, keseimbangan, kesatuan, pergerakan,irama dan ulangan dari aspek subjek ataupun warna.  

 
This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola